Съновник

Брада

Сънувате, пищна брада по лицето на приятел – може да сочи късмет.

Брада на жена - внимание кариерист, което показва, че този сън е важен и особено внимание трябва да се обърне на другите символи в съня.

Ако човека с брадата изглежда враждебен и зловещ, или ако човека е с очила, някой важен за вас човек крие нещо.


Думи с буква ������

реклама