Съновник

Тяло

Тяло

1.Ръка, която е отворена и насочена към небето показва "Страх!" жест на древността. Нещо, от което се страхуваш, но не е реален страх.

 2. Красиви, добре поддържани ръцете показват удовлетворение от живота, а мръсните ръце показват някаква "бъркотия", която трябва да бъде "почистена." 
3. Ръце, които работят усърдно показват успех и щастие чрез собствени усилия на сънуващия. 
4. Ръце, вие галите  някой друг в съня, включително и  домашни любимци, означава, щастие в любовта, а ръцете, които махат на прощаване показват временно отделяне. 
5. Вързани ръце предполагат пречки за постигане на целите. Стискане на ръце предполага нов приятел или среща със стар. 
6. Ранените или превързани ръце показва забавяне в постигането на цели.


Думи с буква ������

реклама