ЦИФРИТЕ НА ВАШЕТО ИМЕ

ЦИФРИТЕ НА ВАШЕТО ИМЕ

Тази игра е съществувала във всички времена и често пъти е носела изненадващи резултати.

За да определите цифрите на вашето име напишете името и фамилията си, като под тях от таблицата означите съответстващите на буквите цифри. Съберете ги и ще получите сбор от числа, които доведени до една цифра означават вашето щастливо число.

Таблица на съответстващите цифри:

1     А, Й, Т, Ь

2     Б, К, У,Ю

3     В, Л, Ф, Я

4     Г, М; Х,

5     Д, Н, Ц

6     Е, О, Ч

7     Ж, П, Ш

8     3, Р, Щ

9     И, С, Ъ

По такъв начин вие можете да анализирате своето име, а също и имената на близки и роднини.Същото можете да направите като поотделно сумирате цифрите на малкото име или на фамилията си, както и броя цифри съставляващи името ви, например ИВАНКА има 6 цифри, което е числото на пълноценността или съвършенството. Анализирайте и опитайте да осмислите значението, което придава името на вашата съдба, на работата, любовта или брака ви. Запомнете, че от името и фамилията Ви се образува Вашето щастливо число, а всяко едно от имената подсказва под влиянието на какви фактори се намира вашата личностИмето определя не само пътят извървян от вас до момента, но и може да ви бъдещите срещи и контакти с работодатели или приятели, с роднини и близки.

Значение на числата:

1= Цялост или божественост

2  =  Разделение или обединяване  на двойнството

З = Божествено число

4 = Число на реда

5= Число на любовта и брака

6 = Число на пълноценността или съвършенството

7 = Числото  на мъдростта

8 = Число на късмета, щастието

9 = Магическо число, число на изцелението.

реклама